Πολιτική cookies

Ανακοίνωση σχετικά με τα Cookies
1. Cookies
Όταν επισκέπτεστε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε ορισμένες πληροφορίες στην τερματική σας συσκευή (λ.χ. τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή το tablet σας) υπό την μορφή αρχείων «cookie» αυτό μας επιτρέπει να σας αναγνωρίζουμε (όταν διαβάζουμε αυτό το cookie) αυτόματα κατά την επόμενη επίσκεψή σας.
Τα cookies μας βοηθούν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα μπορούν να μας επιτρέψουν να προσαρμόσουμε τον παρόντα ιστότοπο, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας ή να αποθηκεύσουμε τον κωδικό σας έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τον επανεισαγάγετε κάθε φορά.
Στη συνέχεια θα βρείτε μία επισκόπηση των cookies, που χρησιμοποιούμε στον παρόντα ιστότοπο, τον σκοπό, την ημερομηνία λήξης και την φύση των εν λόγω cookies.
Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Εάν απορρίψετε τα cookies, που περιγράφονται ως «Αυστηρώς Απαραίτητα», η επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο δεν θα είναι δυνατή. Εάν απορρίψετε άλλα cookies, ορισμένες προσφορές, λειτουργίες ή πηγές του ιστοτόπου μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο.
2. Είδη cookies
Οι ακόλουθοι τύποι cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται κατά την επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο.
Διάρκεια αποθήκευσης:
 Cookies Συνεδρίας (“session cookies”): Αυτόματη διαγραφή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης
 Επίμονα cookies (“persistent”): Παραμένουν αποθηκευμένα στην συσκευή σας έως την ημερομηνία λήξης τους.
Αρμόδιο μέρος για την εγκατάσταση των cookies:
 Πρώτο μέρος (“First Party”): Εγκαθίστανται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (ή από οποιονδήποτε από τους εκτελούντες την επεξεργασία), ο οποίος διαχειρίζεται τον ιστότοπο, τον οποίο επισκέπτεστε, όπως καθορίζεται από το URL, το οποίο συνήθως προβάλλεται στην μπάρα διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησής σας (σημαίνει: εγκαθίστανται από εμάς)
 Τρίτο μέρος (“Third Party”): Εγκαθίστανται από τους υπευθύνους επεξεργασίας, οι οποίοι δεν διαχειρίζονται τον ιστότοπο τον οποίο επισκέπτεστε (σημαίνει: δεν εγκαθίστανται από εμάς)
3. Κατηγορίες cookies
Κατηγορίες cookies
 Αυστηρώς Απαραίτητα – σημαίνει ότι εάν τα συγκεκριμένα cookies απενεργοποιηθούν, η επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο δεν θα είναι δυνατή.
 Λειτουργικά – σημαίνει ότι εάν τα συγκεκριμένα cookies απενεργοποιηθούν, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις λειτουργίες όπως ειδικώς ζητούνται από εσάς.
 Εντοπισμού social plug-in (social plug-in tracking)– αποτελούν cookies τρίτου μέρους (των εκάστοτε μέσων κοινωνικής δικτύωσης) που χρησιμοποιούνται από social plug-in modules ενσωματωμένα από εμάς στον παρόντα ιστότοπο, τα οποία δεν είναι λειτουργικά αλλά χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ατόμων για σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης (behavioural advertising), αναλύσεων ή ερευνών αγοράς.
 Διαφήμισης τρίτων μερών (third party advertising)– αποτελούν cookies τρίτου μέρους, που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση και για σκοπούς όπως αυτοί της συμπεριφορικής διαφήμισης (behavioural advertising), ρυθμίσεων συχνότητας (frequency capping), financial logging, ad affiliation, click fraud detection, έρευνας και ανάλυσης αγοράς, βελτίωσης προϊόντος και debugging.
 Αναλύσεων πρώτου μέρους (first party analytics)– αποτελούν cookies παραγόμενα από τον παρόντα ιστότοπο για την έκδοση στατιστικών αναλύσεων σχετικά με την επισκεψιμότητα του παρόντος ιστοτόπου (π.χ. για τον υπολογισμό του αριθμού των μοναδικών επισκεπτών, τον εντοπισμό ζητημάτων πλοήγησης στον ιστότοπο, την ανίχνευση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων όρων από την μηχανή αναζήτησης, κλπ)
 Αναλύσεων τρίτου μέρους

Επιλογές διαχείρισης:
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την απενεργοποίηση των cookies, παρακαλούμε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας (http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) προκειμένου είτε:
• Να απομακρύνετε άμεσα τα cookies από τον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας
• Να μπλοκάρετε τα cookies
• Να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν την εγκατάσταση ενός cookie.

4. Επισκόπηση Cookies
Κατωτέρω βλέπετε μια επισκόπηση ορισμένων κατηγοριών cookies αυτού του ιστοτόπου.
4.1 Λειτουργικά cookies
• PHPSESSID. Αυτό το cookie επιτρέπει να αποθηκεύετε την συνεδρία σας.
• cookieconsent_dismissed. Εάν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάσταση των cookies στον παρόντα ιστότοπο, το συγκεκριμένο cookie θα απενεργοποιήσει την ειδοποίηση για τη χρήση των cookies.
• Η γλώσσα (language) είναι ένα cookie, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της τελευταίας επιλεγμένης γλώσσας σας. Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπο θα επιλεχθεί η γλώσσα προτίμησής σας.
4.2 Cookies Αναλύσεων Τρίτου Μέρους (Τhird Party Analytics)
• Google analytics
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποίει το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικής δικτύου από την Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies» για να βοηθήσει τον παρόντα ιστότοπο να αναλύσει πώς χρησιμοποιείται από εσάς. Μια επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούνται από το Google Analytics:
• _ _UTMA: Αυτό το cookie εγγράφεται τυπικά στο πρόγραμμα περιήγησης κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν το cookie έχει διαγραφεί από εσάς και το πρόγραμμα περιήγησης κατόπιν επισκεφτεί τον παρόντα ιστότοπο, ένα νέο __utma cookie θα εγγράφεται με ένα διαφορετικό μοναδικό ID. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μοναδικούς επισκέπτες στον παρόντα ιστότοπο και ανανεώνεται με κάθε προβολή της σελίδας. Όπως αναλύθηκε προηγουμένως αυτό το cookie παρέχεται με ένα μοναδικό ID, το οποίο το Google Analytics χρησιμοποιεί για να επιβεβαιώσει τόσο την εγκυρότητα όσο και την προσβασιμότητα του cookie, ως ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας.
• _UTMC: Αυτό το cookie λειτουργεί σε συνδυασμό με το cookie __UTMA για να προσδιορίσει εάν πρέπει ή όχι να ξεκινήσει μια νέα συνεδρία για εσάς. Αυτό το cookie λήγει όταν εξέρχεστε του προγράμματος περιήγησής σας.
• _UTMZ: Αυτό το cookie αποθηκεύει τον τύπο της αναφοράς που χρησιμοποιείτε για να μεταβείτε στον παρόντα ιστότοπο, είτε μέσω μιας απευθείας μεθόδου, είτε ενός συνδέσμου αναφοράς, μιας αναζήτησης ιστοτόπου, ή μιας εκστρατείας όπως μια διαφήμιση ή μια σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιείται για να υπολογίσει την κίνηση στη μηχανή αναζήτησης (search engine traffic), εκστρατείες διαφημίσεων και πλοήγησης σελίδων εντός του παρόντος ιστοτόπου. Το cookie ανανεώνεται με κάθε προβολή της σελίδας στον παρόντα ιστότοπο.
• _GAT: To Google Analytics χρησιμοποιεί αυτό το cookie προκειμένου να λάβει εικόνα για τις τιμές αιτήματος από τον διακομιστή.