Συχνές ερωτήσεις

Για να ενεργοποιηθεί η απομακρυσμένη παρακολούθηση από το SBM, ο αντίστοιχος προσαρμογέας (W)LAN της εγκατάστασης πρέπει να καταχωριστεί στο Daikin Cloud μέσω της εφαρμογής Daikin Residential Controller από τον τελικό χρήστη. Επιπρόσθετα, ο τελικός χρήστης πρέπει να δώσει συγκατάθεσή ώστε να γίνει το περιεχόμενο διαθέσιμο σε εσάς, ως τεχνικό εγκατάστασης (και εσείς πρέπει να αγοράσετε το αντίστοιχο ηλεκτρονικό πακέτο) για να καταστήσετε διαθέσιμη την απομακρυσμένη παρακολούθηση
Αν ο προσαρμογέας διαγραφεί από τον τελικό χρήστη στην εφαρμογή η ο προσαρμογέας έχει συνδεθεί άλλη φορά (διαγραφεί + προστεθεί ξανά), η σύνδεση με την απομακρυσμένη παρακολούθηση στο SBM έχει διακοπεί, οπότε δεν θα είναι πλέον δυνατή η λήψη πληροφοριών από τον προσαρμογέα.
Επικοινωνήστε με τον οικείο αντιπρόσωπο της Daikin παρέχοντας τα στοιχεία του προσαρμογέα για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα και να αποκαταστήσετε την απομακρυσμένη παρακολούθηση.